» » орта мерзімді сабақ жоспары


орта мерзімді сабақ жоспары

 

«Бекітемін»: _______«Келісемін»: _______

Абай орта мектеп директоры: Оқу ісінің меңгерушісі:

Н. К. Хасанова Г. М. Тұяқбаева

 


ҚР педагогтарының кәсіби біліктілігін арттыру курсының

ІІ- деңгей тыңдаушысы ағылшын тілі пәні мұғалімі

Курманбаева Майя Саматқызының

7 «А» эксперимент сыныбына арналған

орта мерзімді сабақ жоспары

Атырау облысы -2013 жыл

Орта мерзімді сабақ жоспары: Unit 4. Lesson-1 "School Life”. Сыныбы:7 "A”

Р/с

Тақырыбы:

Негізгі мақсаттар және оқытудың нәтижесі. Тізбектелген сабақтар-дың жиынын аяқтағанда оқушы бойында қалыпта-сатын білім, білік, дағды

Белсенді жұмыс түрлері

(жеке, жұппен, топпен). Оқытуды жақсарту үшін

АКТ-ны қолдану

Оқыту үшін бағалаудың қолданылуы

Сабақ барысында сынып оқушылардың қамтылуы (дарынды және талантты)

Жоспарланған және күтілген нәтиженің оқушылардан анықталуы

Негізгі мақсат: Оқушыларға мектеп өміріндегі іс-әрекеттер туралы жан-жақты мағлұмат беру, проблемаларды шешуге дағдыландыру ,

тақырыптық зерттеу жүргізу машықтандыру, қолданылу аясын бақылау.

1 - сабақ

Unit 4. Les-1.

3.04.2013

Тақырыбы: «School Life

and Study»

Мақсаты және күтілетін нәтиже:

Білу: Мектепте орындала-тын іс-әрекеттер жиынты-ғымен танысады.

Түсіну: Өз ойларын білді-реді, жаңа лексикалық бірліктердің мағынасын ажырата біледі, берілген мәтін ішінен проблеманы анықтайды.

Қолдану: Жаңа лексика-лық бірліктерді мәтінге кірістіреді, топтық жұмыс-та проблеманың шешудің жолдарын іздестіреді.

 

· «Ой қозғау» әдісін қолданып, тақырыпқа сай ассоциациялық жұмыс жасайды.

· Түс таңдау арқылы сынып топтарға бөлінеді.

· Топта жұмыс істеу ережесі бекітіледі.

· Топтық жұмыс: жаңа лексикалық бірліктерді талдап, кестені толтырады. Сыни ойлауға дағдыланады. «Ақылдың 6 қалпағы» әдісі арқылы креативті ойлауы қамтамасыз етіледі.

· Жеке жұмыс: таратпа мәтінді мағынасына қарай жаңа лексикалық бірліктерімен толықтырады, оқиды, аударады.

· АКТ қолдану: интерактивті тақта, бейнематериал, мультимедиалық презентация (ppt).

 

 

 

· Топ ішінде өзін-өзі бағалауды үйренеді.

· Мәтінмен және лексикалық бірліктермен жұмыстарын-да критериал-ды бағалауға дағдыланады.

· «Ақылдың 6 қалпағы» кезіндегі топ басшысы бағалайды.

· Сабақтың соңында топтың «Жетістіктер тақтасы» арқы-лы бағаланады.

 

· «Ақылдың 6 қалпа-ғы» ойлау құралын қолданған кезде дарынды оқушылар-ға өздерін көрсету шеберлігі бақылана-ды.

· Топтық жұмыста тапсырмаларды орындауда қисынды ойлау қабілеттері бақыланады.

· Постер қорғау сәтте көшбасшылық байқалады.

 

· Өзін-өзі бағалау дағдылары байқалады.

· Оқушылардың өздігінен ізденеді, бір-бірін бағалайды.

· Тапсырмаларды өз деңгейінде орындайды.

· «Бағдаршам» стратегиясы бойынша материалдың меңгерілу деігейі анықталады.

2 - сабақ

Unit 4. Les-2.

5.04.2013

Тақырыбы: «At school we learn to respect each other»

Мақсаты және күтілетін нәтиже:

Білу: Жаңа тілдік құрал-дарды (фонетикалық, лек-сикалық, грамматикалық) және шеттілдік қарым-қатынаста қолдану құралын меңгереді.

Түсіну: Коммуникативтік біліктерін сөйлесім әрекетінің төрт түрі негізінде айтылым мен жазылымды дамытады.

Қолдану: Зерттеу жұмыстарын жүргізуге дағдыланады. Топпен жұмыс істеуге үйренеді.

 

· «Миға шабуыл» әдісін қолданып, тақырыпқа сай ойларын жинақтайды.

· Әлемдік білім ордаларын таңдау арқылы сынып топтарға бөлінеді.

· Топтық жұмыс: маршрут картасы бойынша тапсырмаларды орындайды. «Ақылдың 6 қалпағы» әдісі арқылы креативті ойлауы қамтамасыз етіледі.

· Жеке жұмыс: таратпа мәтінді мағынасына қарай жаңа лексикалық бірліктерімен толықтырады, оқиды, аударады.

· АКТ қолдану: интерактивті тақта, бейнематериал, мультимедиалық презентация (ppt).

 

 

· Топ ішінде өз орындарын табуға дағды-ланады.

· Формативтік бағалау (критерийлері алдын-ала оқушылармен талқыланады).

 

 

· Барлық оқушылар тапсырмаларды топпен орындау барысында қамтылады.

· «Зерттеу» бекетінде дарынды оқушылар презентациялар шеруін өткізеді.

· «Ойна да, ойлан» бекетінде электронды оқулықты қолдану кезінде дарынды оқушыларға өздерін көрсетулеріне мүмкіндік бар.

 

 

· Зерттеу, пысықтау, ойлану арқылы тақырыпты меңгереді.

· Өз ойын ашық айтып, өз-өзіне сыни көзбен қарайды. Тапсырмаларды өз деігейінде орындайды.

3 - сабақ

Unit 4. Les-3.

9.04.2013

Тақырыбы: «School»

Мақсаты және күтілетін нәтиже:

Білу: Жаңа ақпаратты өмірмен байланыстыру арқылы меңгереді.

Түсіну: Тәртіпті, реттілікті сақтай отырып, әңгімеге өзбетімен кіріседі.

Қолдану: проблеманы шешудің тиімді жолдарын ізестіреді. Электронды оқулықпен жқмыс істеуге дағдыланады.

Талдау: «Дананың кілттері» стратегиясын қолданып, креативті және сыни тұрғыда талдау жұмысын жүргізеді.

 

· Шахмат ойынындағы ат фигурасының жүру жолымен тақырыпты ашады.

· Мозайкалық әдіспен топқа бөлінеді.

· Жеке жұмыс: «Зерделеу» блогында оқушылар берілген сөйлемдердің ақиқат және жалған екенін анықтап, талдайды. «Білімді бекіту» блогында Activote құрылғысы арқылы алған мәліметтерді пысықтайды.

· Топтық жұмыс: «School uniform» тақырыбында бейнесюжет қарап, талдап, салыстыру жұмысын жүргізеді. «Жаттығу» блогында «Дананың кілттері» әдісі арқылы терең ойлап, талқылайды, тәжірибе өткізіп қарайды.

· АКТ қолдану: электронды оқулық, интерактивті тақта, бейнежазба.

 

 

· Топ ішінде өз орындарын табуға дағды-ланады.

· Бағалау бетшесіне ұпай жинақтауға жұмыстанады.

· Activote арқылы нақты бағаға қол жеткізеді.

 

· Барлық оқушылар тапсырма орындау барысында қамтылады.

· Кезең бойынша жүйелі ойлар жинақталады.

 

· Рефлексия «ББҮ» кестесі арқылы метериалдың меңгерілуі бақыланады.

· Бағалау бетшесі арқылы оқушының сабаққа қатысу деңгейі бақыланады.

· Өз ойын ашық айтып, өз-өзіне сыни көзбен қарауға дағдыланады.

· Тапсырмаларды өз деігейінде орындайды.

4 - сабақ

Unit 4. Les-4.

12.04.13

Тақырыбы: «English is

my favourite subject»

Мақсаты және күтілетін нәтиже:

Білу: Ағылшын тілі саба-ғында орындалатын іс-әрекеттер қайталай, оты-рып, тарауды қорытын-дылайды. Бұрыннан алған білімдерімен байланыс-тырады.

Түсіну: Ағылшын тілінің маңыздылығын, ұсыныл-ған мәліметтердің мәнін түсінеді, өмірмен байла-ныстырады.

Қолдану: Тарау бойынша алған білімдерін жинақтап, тұжырымдайды. Өз тарап-тарынан жаңа идеялар ұсынып, талқылайды.

Талдау: Ойларын қоры-тындылап, түйін жасайды. Ортақ шешім қабылдайды.

 

· Номер арқылы 2 топқа бөлінеді.

· Топтық жұмыс: 2 топқа әр түрлі тапсыма беріледі. Топта бірлесіп талқылап, меңгереді. Өзіне қатысты алған мәліметті «Info-Chart» кестесіне енгізеді.

· Жұптық жұмыс: 1-топтағы әр оқушы 2-топтың оқушысымен жқптасып, мағлұмат алмаса отырып, кестенің толмаған бөлігін толтырады.

· Жеке жұмыс: «Info-Chart» кестесінде жинақталған ақпаратты ұсынады.

· Бүкілсыныптық жұмыс: Activote пульті арқылы тест тапсырады.

· АКТ-ны қолдану: интерактивті тақта, Activote пульттері.

 

· Формативті бағалау

· «Ақпарат жинақтау кестесі» арқылы ұпай жинақтап, өзін-өзі баға-лайды және қорытынды бағаны муғалім қояды.

· Activote арқылы нақты бағаға қол жеткізеді.

 

· Барлық оқушылар тапсырма орындау барысында қамтылады.

· Кезең бойынша жүйелі ойлар жинақталады.

 

· «Ақпарат жинақтау кестесі» арқылы материалды меңгерілу деңгейі бақыланады.

Ілмек сөздер: орта, орта мерзім, жоспар
Автор: dauke | 14-04-2015, 22:57
Қарау саны: 2894
    
Жарнама

Пікір жазу
Сіздің есіміңіз: *
Эл.почта: *
Жартылай семіз Қисайған мәтін Сызылған мәтін Сызылған мәтін | Сол жаққа қою Ортаға қою Оң жаққа қою | Смайлик қою Сілтеме қоюҚорғалған сілтеме қою Выбор цвета | Жасырын мәтін Үзінді қою Таңдалған мәтінді транслитерден кирилицаға ауыстыру Вставка спойлера
Қауіпсіздік коды: Қауіпсіздік кодын көрсету үшін осы суретті қосыңыз
Жаңарту, егер код көріңбесе
Кодты енгіңіз: :