» » » 1 сынып математика күнтізбесі


1 сынып математика күнтізбесі

Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде оқыту үдерісі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты (бұдан әрі - ҚР МЖМБС 1.4.002-2012) негізінде, ҚР Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығымен бекітілген, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарлары және ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығымен бекітілген орта мектептің оқу бағдарламалары арқылы жүзеге асырылады.
Математика
Оқу бағдарламасында пәнді оқыту мақсаты – ұлттық және жалпыазаматтық құндылықтар негізінде тұлғаның интеллектуалды дамуының қажетті деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған математиканың базистік негізін сапалы игеруді қамтамасыз ету; көрнекі-бейнелі, логикалық және абстрактылы ойлауды қалыптастыру, негізгі орта білім деңгейінде алгебра мен геометрияны игеруге практикалық негіз жасау деп белгіленген.
Оқытудың міндеттері:
 тұлғаның зейін, қабылдау, есте сақтау, ойлау, ауызша және жазбаша, сонымен қатар математика тілінде сөйлеу, психомоторика тәрізді функционалдық қасиеттерін дамыту; көрнекі-бейнелі және логикалық ойлауын дамыту;
 бастауыш сынып оқушыларының оқу-танымдық қызметін (жоспарлау, жоспар бойынша әртүрлі іс-әрекеттер жасау, оның ішінде ойлау қызметін (талдау, зерттеу, жалпылау, модельдеу және т.б.), өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалауды жүргізу біліктігін қалыптастыру;
 Математиканы оқыту ерекшелігі.
 1-сыныпта 0 санынан 10 санына дейінгі сандармен, 10-ға дейінгі сандармен қосу мен азайту арифметикалық амалдарымен, толық ондықтармен таныстыру басталады; «10-нан 20-ға дейінгі сандар» жаңа материалы енгізілген; 2-сыныпта қарастырылатын 100-ге дейінгі сандарды игеруге дайындық жүргізіледі.
 «10-нан 20-ға дейінгі сандар» жаңа тақырыбына 6 сағат бөлінген. 4-тоқсанның қалған сағаттары игерілген материалды пысықтау мен қайталауға арналған. Сондықтан математика сабағындағы жұмыстар жаңа тақырыптарды енгізе отырып, қолданыстағы оқулықтар бойынша жүргізіледі.
МАТЕМАТИКА пәнінен тақырыптық күнтізбелік жоспар
1-сынып
(Барлығы – 132 сағат, аптасына 4 сағаттан

№ Сабақ тақырыбы Сағат саны Күні Сабақ типі Қайталау Құрал жабдықтар Пәнаралық байланыс Үй тапсырмасы
I тоқсан – 36 сағат. Дайындық кезеңі (12 сағат) 12
1 Заттардың қасиеті. Заттарды санау 1 Жаңа мат игеру сабағы Заттарды санау Дидак.мат Сандар қатары Бейн, әліппе
дүниетану
2 Өлшем, пішін туралы түсінік 1 Жаңа мат игеру сабағы Тура және кері санау Дидактикалық материалдар Бейн, әліппе
3 Кеңістік туралы түсінік 1 Аралас сабақ Кеңістік туралы Дидак.мат Сандар қатары дүниетану
4 Уақыт туралы түсінік. Бұрын, кейін 1 Аралас сабақ Уақыт туралы Дидак.мат Сандар қатары Бейн, әліппе
5 Заттарды әртүрлі белгілері бойынша салыстыру. 1 Аралас сабақ Заттың ұзындығын әртүрлі өлшеуіш көмегімен өлшеу салыстыру. Дидак.мат Сандар қатары дүниетану
6 Ұзын – қысқа, биік – аласа, кең – тар 1 Жаңа материалды игеру сабағы Ұзын – қысқа, биік – аласа, кең – тар Дидактикалық материалдар Бейн, әліппе
7 Үлкен – кіші, жуан – жіңішке, қалың – жұқа 1 Жаңа мат игеру сабағы Үлкен – кіші, жуан – жіңішке, қалың – жұқа. Дидак.мат Сандар қатары дүниетану
8 Артық, кем, сонша, тең 1 Жаңа мат игеру сабағы Артық, кем, сонша, тең Дидак.мат Сандар қатары Бейн, әліппе
9 Реттік санау. Нешінші? 1 Жаңа мат игеру сабағы Реттік санау. Нешінші? Заттар Геом фиг дүниетану
10 Түзу, қисық сызық. Тұйықталған тұйықталмаған қисық сызықтар 1 Жаңа мат игеру сабағы Түзу, қисық сызық. Тұйықталған тұйықталмаған қисық сызықтар Дид.мат.
Геом фиг Бейн, әліппе

11 Нүкте, кесінді. Ұзындықты әртүрлі өлшемдермен өлшеу 1 Жаңа материалды игеру Нүкте, кесінді. Ұзындықты әртүрлі өлшемдермен өлшеу Дидактикалық материалдар Сан қатары дүниетану
12 Сәуле, бұрыш
1 Жаңа материалды игеру сабағы Нүкте. Сәуле. Бұрыш Дидактикалық материалдар Сандар қатары Бейн, әліппе
13 Фигураны бөліктерге бөлу және құрастыру 1 Сызықтар Геометриялық фигуралар Геом фиг дүниетану
14, 15, 16. Пысықтау. Білімдерін тексеру
3 Геом фиг Бейн, әліппе
дүниетану
01-ден 10-ға дейінгі сандардың нумерациясы,
0 саны (36 сағат)
17 «Көп», «біреу». 1 саны және цифры. Сантиметр 1 Жаңа мат игеру Көп біреу Геом фиг Заттар Бейн, әліппе
18.
2 саны және цифры 1 Жаңа мат игеру сабағы 2 саны цифры Дидак мат. Сан қатары дүниетану
19. Қосу және азайту. «+», «–», «=» таңбалары. Теңдік. Өрнек. Өрнектің мәні 1 Жаңа мат.игеру + ,- белгілері Дидакт мат Сандар қатары Бейн, әліппе
20. 3 саны және цифры. Үшбұрыш. 1 БІД ТжБС 3 саны цифры Дид мат дүниетану
21 Пысықтау 1 Жаңа материалды игеру Геометриялық фигуралар Геом фиг Бейн, әліппе
22 Пысықтау 1 Жаңа материалды игеру сабағы 3 саны және цифры Дидактикалық материалдар Сан қатары дүниетану
23 4 саны және цифры. Төртбұрыш, шаршы 1 Жаңа материалды игеру 4 саны және цифры Дидактикалық материалдар Сандар қатары Бейн, әліппе
24 Қосу амалындағы сандардың атаулары 1 Жаңа материалды игеру сабағы 4 саны және цифры Дидактикалық материалдар Сан қатары дүниетану
25 Азайту амалындағы сандардың атаулары 1 Жаңа материалды игеру 4 санының құрамы Дидактикалық материалдар Сандар қатары Бейн, әліппе
26 «Артық», «кем», «тең» түсініктері 1 Жаңа материалды игеру сабағы Артық», «кем», «тең» белгілері Дидактикалық материалдар Сан қатары дүниетану
27 Теңдік. Теңсіздік 1 Аралас сабақ Теңдік,теңсіздік,теңдік Дидактикалық материалдар Сандар қатары Бейн, әліппе
28 Өрнектерді салыстыру 1 Аралас сабақ Өрнектер салыстыру Дидактикалық материалдар Сан қатары дүниетану
29 5 саны және цифры. Бесбұрыш 1 Жаңа материалды игеру 5 санының құрамы Дидактикалық материалдар Сандар қатары Бейн, әліппе
30. Қосу және азайту амалдарының өзара байланысы. 2–5 сандарының құрамы 1 Жаңа материалды игеру сабағы Қосылғыштар. Азайғыш. Азайтқыш. Дидактикалық материалдар Сандар қатары дүниетану
31 Пысықтау 1 Аралас сабақ Қосылғыштар. Азайғыш және азайтқыш Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе
32 Қосудың ауыстырымдылық қасиеті 1 Аралас сабақ Қосудың ауыстырымдылық қасиеті Дидактикалық материалдар Сандар қатары дүниетану
33 0 саны және цифры 1 Аралас сабақ Қанша артық? Қанша кем? Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе
34 ± 0, ‪ – ‪ = 0 түріндегі қосу мен азайтудың 1 БІД ТжБС 0 саны цифры дүниетану
35 Пысықтау 1 Аралас сабақ Қосудың ауыстырымдылық қасиеті Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе
36. Пысықтау. Білім деңгейлерін анықтау №2 б.ж. 1 Аралас сабақ 5 саны және цифры Дидактикалық материалдар Сандар қатары дүниетану
II тоқсан. 7 апта, 28 сағат
37
6 саны және цифры 1
Аралас сабақ 6 саны және цифры. Бесбұрыш Дидактикалық материалдар Сандар қатары Бейн, әліппе
38. 6 санының құрамы 1 Аралас сабақ 6 санының құрамы Бесбұрыш Дидактикалық материалдар Сан қатары дүниетану
39. 7 саны және цифры 1 Қайталау сабақ 7 саны және цифры. Дидактикалық материалдар Сандар қатары Бейн, әліппе
40. 7 санының құрамы 1 7 саны және цифры. дүниетану
41. Кесінді салу 1 Аралас сабақ Кесінді сызу Дидактикалық материалдар Сандар қатары Бейн, әліппе
42. 8 саны және цифры 1 Аралас сабақ 8 саны және құрамы Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары дүниетану
43. 8 санының құрамы 1 Аралас сабақ 8 санының цифры. Дидактикалық материалдар Сандар қатары Бейн, әліппе
44. Пысықтау 1 Қайталау сабақ 8 санының құрамы Дидактикалық материалдар Сандар қатары дүниетану
45. 9 саны және цифры 1 Аралас сабақ 9 санының құрамы Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе
46. 9 санының құрамы 1 Аралас сабақ Теңдік, теңсіздік
Дидактикалық материалдар Сандар қатары дүниетану
47 . Пысықтау 1 Аралас сабақ 9 санының құрамы Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе
48 Кесінділердің ұзындықтарының қосындысы
мен айырмасы 1 Жаңа материалды игеру Өрнектерді салыстыру Дидактикалық материалдар Сандар қатары дүниетану
49 10 саны. Бір таңбалы және екі таңбалы сандар. Сандар қатары 1 Жаңа материалды игеру сабағы 10 санының құрамы Дидактикалық материалдар Сандар қатары Бейн, әліппе
50. 10 санының құрамы Аралас сабақ 10 санының құрамы Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары дүниетану
51 52 Пысықтау. Білім деңгейлерін тексеру. 2 Жаңа материалды игеру 10 санының құрамы Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе
Кестелік қосу және азайту (59 сағат
53 Сандар қатарының қасиеті. Алдыңғы және
кейінгі сан. ‪ ± 1 1 Аралас сабақ 10 саны. Дециметр +1, -1 Дидактикалық материалдар Сандар қатары Бейн, әліппе
54 ‪+1+1, ‪–1–1 түріндегі қосу және азайту 1 Аралас сабақ Бір таңбалы және екі таңбалы сандар Дидактикалық материалдар Сандар қатары дүниетану
55 2 санын қосу және азайту 1 Жаңа материалды игеру Кесінділер ұзындықтарының қосындысы және айырмасы Дидактикалық мат . Сан қатары Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе
56 . Пысықтау 1 Қайталау дүниетану
57. Білімдерін тексеру 1 Қайталау Бейн, әліппе
58. Қайталау. Сынық сызықтың ұзындығы 1 Қайталау сабақ Қайталау Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары дүниетану
59. Қосындыны, қалдықты табуға берілген есептерді шығаруға дайындық 1 Аралас сабақ қосу және азайту Дидактикалық материалдар Сандар қатары Бейн, әліппе
60 Есеп туралы түсінік. Есептердің элементтері 1 Жаңа материалды игеру қосу және азайту Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе
61. Есеп және оны шығару 1 Жаңа материалды игеру сабағы қосу және азайту Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары дүниетану
62, 63. Пысықтау. Білімдерін тексеру
2 Жаңа материалды игеру сабағы қосу кестесі. Дидактикалық материалдар Сандар қатары Бейн, әліппе
64. Пысықтау. Білімдерін қорытындылау және
жүйелеу 1 Аралас сабақ Қалдықты табу Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары дүниетану
III тоқсан. 9 апта, 36 сағат
65 Пысықтау №1 б.ж. 1 Жаңа материалды игеру Қосу және азайту Дидактикалық материалдар Сандар қатары Бейн, әліппе
66. Пысықтау 1 дүниетану
67. 3 санын қосу және азайту 1 Қайталау сабақ 3 қосу және азайту Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе
68. Пысықтау №1 ө.ж 1 Қайталау сабақ Қайталау Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары дүниетану
69. 4 санын қосу және азайту Қайталау сабақ 4 Қосу және азайту Дидактикалық материалдар Сандар қатары Бейн, әліппе
70. Пысықтау 1 қайталау дүниетану
71. Қосындыны, қалдықты табуға берілген есептерді шығару 1 Аралас сабақ Қосу және азайту Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе №2 д 3 б
3 есеп
72. Пысықтау№2 б.ж. 1 Аралас сабақ 4 санын қосу және азайту Үлест.мат сан қатары дүниетану №2 д 4 б
4 есеп
73 5 санын қосу және азайту 1 Аралас сабақ 5 Қосу және азайту Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе қайталау
74 6 санын қосу және азайту 1 Жаңа материалды игеру 6 Қосу және азайту Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары дүниетану №2д б
4 есеп
75 Пысықтау ө.ж.№2 1 Жаңа материалды игеру сабағы 7 санын қосу кестесі Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе №2 д б
3 есеп
76 Санды бірнеше бірлікке арттыруға және кемітуге берілген есептерді шығару 1 Жаңа материалды игеру Теңдік
Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары дүниетану №2д б
4 есеп
77 Санды бірнеше бірлікке арттыруға және кемітуге берілген есептерді шығару 1 Қайталау сабақ Қосу және азайту Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе №2 д б
3 есеп
78 Есептерді салыстыру. Кері есеппен таныстыруға дайындық 1 Аралас сабақ Теңсіздік Үлест.мат сан қатары дүниетану №2д б
4 есеп
79 Пысықтау 1 Жаңа материалды игеру Қосу және азайту Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе №2 д б
3 есеп
80 7 санын қосу және азайту. Есептер шығару 1 7 санын қосу және азайту дүниетану Қайталау
81 8 санын қосу және азайту. Кері есептер 1 Аралас сабақ 8 санын қосу кестесі Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе №2 д б
3 есеп
82 Пысықтау ө.ж.№2 1 Аралас сабақ Санның құрамы Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары дүниетану №2д б
4 есеп
83 9 санын қосу және азайту 1 Аралас сабақ 9 Қосу және азайту Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе №2 д б
3 есеп
84 10 санынан азайту 1 10 қосу және азайту дүниетану №2д б
4 есеп
85 86 Білімдерін тексеру №3 ө. ж. 2 Жаңа материалды игеру сабағы Кері есептер Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе №2д б
4 есеп
87. Әріпті өрнектер 1 Аралас сабақ Әріпті өрнектер Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары дүниетану №2 д б
3 есеп
88 Әріпті өрнектің мәнін табу (әріптің мәні берілген) 1 Аралас сабақ Мәнін табу Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе №2д б
4 есеп
89. Фигуралардың қиылысуы 1 Аралас сабақ Фигуралар қиылысуы Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары дүниетану Қайталау
90. Әріпті өрнектерді салыстыру (есептемей салыстыру) 1 Жаңа материалды игеру
Салыстыру Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе №2д б
4 есеп
91. Пысықтау 1 Жаңа материалды игеру сабағы Қанша арзан? Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе №2д б
4 есеп
92. Айырмалық салыстыруға берілген есептерді шығару (нешеуі артық, кем; қымбат, арзан; үлкен, кіші; ұзын, қысқа) 1
Жаңа материалды игеру салыстыру Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары дүниетану №2 д б
3 есеп
93 Айырмалық салыстыруға берілген есептер(нешеуі артық, кем; қымбат, арзан; үлкен, кіші; ұзын, қысқа) 1 Жаңа материалды игеру сабағы Ұзын,қысқа Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе
94 Кері есептер (айырмалық салыстыруға кері есептер үштігін құрастыру және санды бірнеше бірлікке арттыру/кеміту) 1 Жаңа материалды игеру сабағы Кері есептер Дидактикалық материалдар Сан қатары Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе №2д б
4 есеп
95 Есептерді салыстыру. Есептерді шығару үшін
сызбаларды пайдалану 1 --//-- дүниетану №2д б
4 есеп
96 Есептерді салыстыру
1 Жаңа материалды игеру сабағы Есеп.(Қанша қысқа?) Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе №2д б
4 есеп
97. Есептерді салыстыру 1 Жаңа материалды игеру сабағы Есеп. (Неше жас үлкен?) Дидактикалық материалдар Сан қатары дүниетану
98. Есептер шығару 1 Жаңа материалды игеру Есеп. (Неше жас кіші?) Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе
99, 100. Пысықтау. Білімдерін анықтау
№3 б.ж. 2 Қайталау 7 санын қосу және азайту Дидактикалық материалдар Сан қатары дүниетану №2д б
4 есеп
IV тоқсан. 8 апта, 32 сағат
Ондықтармен санау. Жүз (11 сағат)
101 Сандардың құрылуы, оқылуы, жазылуы. Ондықтармен санау. Жүз 1 Жаңа материалды игеру сабағы Сандарды оқу Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе №2д б
4 есеп
102. Сандардың ондық құрамы. Ондықтарды салыстыру 1 Жаңа материалды игеру
Сандар құрамы Дидактикалық материалдар Сан қатары дүниетану №2д б
4 есеп
103 Дециметр. Метр ө.ж.№1 1 Аралас сабақ Өлшем бірліктер Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе №2д б
4 есеп
104 Ондықтарды қосу және азайту 1 Аралас сабақ Өзара кері есептер Дидактикалық материалдар Сан қатары дүниетану №2д б
4 есеп
105.
Пысықтау Аралас сабақ 9 санын қосу және азайту Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе

106. Теңдеу шешуге дайындық. Килограмм 1 дүниетану №2д б
4 есеп
107 Уақытты өлшеу. Сағат 1 Аралас сабақ Уақыт бірліктер Үлест.мат сан қатары Бейн, әліппе №2д б
4 есеп
108. Пысықтау 1 Аралас сабақ
Санды және әріпті өрнектер Үлест.мат сан қатары №2д б
4 есеп
109. Ондықтармен берілген әріпті өрнектердің мәнін табу 1 Жаңа материалды игеру сабағы Бір әрпі бар қосындының мәнін табу.
Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе №2д б
4 есеп
110 Ондықтармен берілген әріпті өрнектерді салыстыру (есептемей салыстыру №2 ө.ж. ) 1 Аралас сабақ Бір әрпі бар айырманың мәнін табу.
Дидактикалық материалдар Сан қатары дүниетану №2д б
4 есеп
111. Пысықтау 1 Аралас сабақ Қосу мен азайтудың компоненттерінің арасындағы байланыс.
Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе №2д б

112. Теңдеу. Теңдеуді «сынап көру» әдісімен шешу 1 Теңдеу дүниетану
113. Теңдеу. Қосу, азайту амалдарының өзара байланысы негізінде теңдеуді шешу. Белгісіз қосылғыш 1 Аралас сабақ Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе Қайталау
114 байланысы негізінде теңдеуді шешу. Белгісіз азайғыш және азайтқыш Аралас сабақ Дидактикалық материалдар Сан қатары дүниетану
115. Пысықтау б.ж№2 1 Аралас сабақ Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе №2д б
4 есеп
116 Пысықтау 1 Аралас сабақ Өрнектер. а+4, а-4 Дидактикалық материалдар Сан қатары дүниетану №2д б
4 есеп
117. Кері есептер шығару 1 Жаңа материалды игеру сабағы Әріпті өрнектер
Ә) Өрнектер. а+5, а-5 Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе Қайталау
118. Кері есептер шығару 1 Аралас сабақ Өрнектер. а+6, а-6 Дидактикалық материалдар Сан қатары дүниетану №2д б
4 есеп
119. Пысықтау
ө.ж.№3 1 Аралас сабақ Өрнектер. а+7, а-7 Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе Қайталау
120 . Пысықтау 1 Аралас сабақ Өрнектер. а+8, а-8, а+1, а-1 Дидактикалық материалдар Сан қатары дүниетану
121 122 Пысықтау. Білімдерін тексеру
№1 б.ж. 2 Аралас сабақ Өрнектер. а+9, а-9, а+0, а-0 Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе №2д б
4 есеп
Жыл бойы өткенді қайталау (10 сағат)
123 Сандарды оқу, жазу, есептеу, салыстыру. Есептер шығару 1 Аралас сабақ Өрнектер. а+9, а-9, а+0, а-0 Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе
дүниетану
124 Уақыт. Ұзындық. Геометриялық фигуралар 1
Аралас сабақ Теңдеу. Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе
125. Қосу және азайту 1 дүниетану
126. Өрнек, теңдік, теңсіздік 1 Аралас сабақ Қосу мен азайтудың белгісіз компоненттерінін табу.
Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе
127. Теңдеу шешу 1 Аралас сабақ Ондық. Натурал сандар Дидактикалық материалдар Сан қатары дүниетану
128 Есептер шығару
1 Аралас сабақ Ондықтармен санау Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе
129.
Есептер шығару
1 Аралас сабақ Ондықтарды салыстыру Дидактикалық материалдар Сан қатары дүниетану
130. Пысықтау
1 Аралас сабақ Ұзындықты өлшеу. 1дм=10см. Дидактикалық материалдар Сан қатары Бейн, әліппе

131,
132

Қорытындылау. Білімдерін тексеру №2 б.ж. 2

Аралас сабақ Ондықтарды қосу және азайту Дидактикалық материалдар Сан қатары дүниетану
Автор: Казбек | 8-09-2015, 09:00
Қарау саны: 5141
    
Жарнама

Пікір жазу
Сіздің есіміңіз: *
Эл.почта: *
Жартылай семіз Қисайған мәтін Сызылған мәтін Сызылған мәтін | Сол жаққа қою Ортаға қою Оң жаққа қою | Смайлик қою Сілтеме қоюҚорғалған сілтеме қою Выбор цвета | Жасырын мәтін Үзінді қою Таңдалған мәтінді транслитерден кирилицаға ауыстыру Вставка спойлера
Қауіпсіздік коды: Қауіпсіздік кодын көрсету үшін осы суретті қосыңыз
Жаңарту, егер код көріңбесе
Кодты енгіңіз: :